Oбучението на представители на териториалните държавни органи и органите местното самоуправление от областта по превенцията и недопускането на конфликт на интереси.

18.04.2014

 ПРОГРАМА

за обучението на представители на териториалните държавни органи  и органите местното самоуправление от областта по превенцията и недопускането на конфликт на интереси.

23.04.2014 г.

 

10,00 – 10,10 часа     Откриване;

 

10,10 – 11,00 часа     Доклад: „Законово определение и понятие за конфликт на интереси. Разграничение от корупцията. Забрани по Глава 2 и Глава 5 от Закона за предотвратяване  и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). Дискусия.

 

11,00 – 11,30 часа  Доклад: Режим на декларациите по Глава 3 от ЗПРКИ, задължени лица, срокове за подаване, съдържание, последици при неподаване. Дискусия.

                                   

11,30 – 11,50 часа   Доклад:Процедури за установяване и санкциониране на конфликт на интереси. Дискусия. Пресконференция;

                               Заб.: Обучението ще се проведе в залата на Общински  съвет Разград на 11 етаж от представители на КПУКИ. Участват по един представител на общинските администрации, общинските съвети и териториалните държавни структури Към началото на страницата