Комисията по заетостта заседава утре, 24 април

23.04.2018

   Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Разград ще проведе свое заседание утре, 24 април.

   Заседанието се свиква във връзка с писмо на Министерството на труда и социалната политика относно разработването и утвърждаването на регионални програми за заетост през 2018 г. и предвид това, че Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една регионална програма за всяка административна област въз основа на оценка и подбор на проектни предложения от областната и общинските администрации, в Областна администрация-Разград са постъпили проектни предложения от общините на територията на област Разград, за включване в Регионалната програма за заетост на област Разград.

   В дневния ред на заседанието на Комисията по заетостта са включени: одобряване и приемане на Методика за подбор и оценка на проектни предложения от работодатели – кандидати за включване в Регионалната програма за заетост на област Разград за 2018 г., оценка и подбор на проектните предложения, както и представяне на сформираната със Заповед на Областния управител комисия, за разработване и изготвяне на проект на Регионална програма за заетост на област Разград през 2018 г.

   Заседанието започва в 10,30 ч. на 24 април в зала 712 на Областна администрация-Разград.

 Към началото на страницата