Зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов ще участва утре в заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие

25.04.2018

   Зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов ще участва в годишното заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (ОСПДН) утре, 26 април 2018 г. (четвъртък), от 11.00 часа, в залата на Общински съвет Разград.

   В дневния ред на заседанието е предвидено представяне на добри практики в сферата на превенцията на домашното насилие и прилагането на Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) в област Разград, представяне на анализ на резултатите от проведено анкетно проучване (самооценка) сред членовете на ОСПДН относно прилагането на Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) в област Разград, актуализиране състава на ОСПДН, приемане на промени на ротационен принцип в състава на Областния оперативен екип (ООЕ) към ОСПДН, както и обсъждане и приемане на отчет за дейността на ОСПДН за 2017 г. и на план за дейността на ОСПДН за 2018 г.Към началото на страницата