154 безработни от Област Разград ще бъдат включени в Националната програма „Сигурност”

22.05.2014

Лицата са равномерно разпределени във всички общини. Очаква се през месец юни да стартира работата по програмата с продължителност до 8 месеца с възнаграждение в размер на  минималната работна заплата, информира Областният управител

Министерството на труда и социалната политика, съвместно с МВР стартира националната програма „Сигурност”. Тя е включена в Националния план за действие по заетостта за 2014 г. За цялата страна ще бъдат ангажирани 5000 безработни. За Област Разград са определени 154 души. На територията на областта ще бъдат включени лица, които ще бъдат разположени само в населените места, в които няма РУП и полицейски участъци.

Програма „Сигурност” има набелязани цели в следните направления. Подобряване на сигурността и опазването на обществения ред, с акцент противодействие на битовата престъпност особено в малките населени места.

Ще бъдат включени 5000, регистрирани в Бюрата по труда безработни с най-малко основно образование.

Областният управител информира, че заедно с ръководството на МВР са определени лицата, които ще бъдат проучени на база основните изисквания за работа по програмата. Справката на МВР се очаква да бъде готова в началото на идната седмица.

Лицата са равномерно разпредели във всички общини в 101 населени места в област Разград, както следва:

Община Разград – 34;

Община Исперих – 22;

Община Кубрат – 26;

Община Завет – 20;

Община Лозница – 22;

Община Самуил – 18;

Община Цар Калоян – 12

Предстои проверка на лицата от органите на МВР, следва Областният управител да сключи договор с Бюрото по труда в Разград, което партньор в програмата.

Очакванията към включените безработни са да сигнализират органите на МВР при риск от извършване на престъпление и настъпване на бедствия, аварии и катастрофи; да съдействат за недопускане на кражби, злоупотреби и противозаконни посегателства; при необходимост да подпомагат по-възрастните хора и тези с увреждания.

Очаква се през месец юни да стартира работата по програмата с продължителност до 8 месеца с възнаграждение в размер на минимална работна заплата с включени здравни и социални осигуровки, допълни още Стоян Ненчев.Към началото на страницата