Обсъждане на Проекта на Концепция на Закона за социалните услуги ще се проведе в Областна администрация в четвъртък

04.07.2018

   Обсъждане на областно ниво на Проекта на Концепция  на Закона за социалните услуги ще се проведе в Областна администрация-Разград утре, 5 юли. Събитието се организира съгласно писмо на Министерството на труда и социалната политика, в което се посочва, че разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера, нормативният акт ще уреди специфичните обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги.

   Целта на общественото обсъждане е всички предложения, мнения и становища да бъдат обсъдени от създадената от министъра на труда и социалната политика работна група за разработване на закона, вследствие на което концепцията да бъде финализирана и одобрена.

   За участие в обсъждането в Областна администрация-Разград са поканени представители на РД“Социално подпомагане“-Разград, РУО-Разград, РЗИ-Разград, РЗОК-Разград, синдикати, неправителствени и работодателски организации.

   Обсъждането започва в 11,00 ч. в зала 712 на Областна администрация-Разград.

   Проектът на концепция на Закона за социалните услуги е публикуван за обществено обсъждане на 8 юни 2018 г. на Правителствения портал за обществени консултации на Министерски съвет  и на интернет страницата на МТСП .Към началото на страницата