Областният управител откри обсъждането на Проекта на Концепция на Закона за социалните услуги

05.07.2018

   Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри обсъждане на областно ниво на Проекта на Концепция  на Закона за социалните услуги, а заместник областният управител Евгени Драганов ръководи дискусията.

   Събитието бе организирано съгласно писмо на Министерството на труда и социалната политика, в което се посочва, че разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера, нормативният акт ще уреди специфичните обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги.

   Целта на общественото обсъждане е всички предложения, мнения и становища да бъдат обсъдени от създадената от министъра на труда и социалната политика работна група за разработване на закона, вследствие на което концепцията да бъде финализирана и одобрена.

   Областният управител Гюнай Хюсмен призова участниците в заседанието - представители на РД“Социално подпомагане“-Разград, РУО-Разград, РЗИ-Разград, РЗОК-Разград, синдикати, неправителствени и работодателски организации – да представят свои предложения, свързани с практиката им и целящи подобряване на социалните услуги в полза на нуждаещите се.

   Презентация на основните принципи и положения на Концепцията направи директорът на РД“Социално подпомагане“-Разград Татяна Костова. Участниците в обсъждането приветстваха изработването на подобен документ и новостите в него, имаха предложения, свързани с необходимостта от обучения и квалификации на персонала, с нуждата от общностни грижи с цел предотвратяване на конфликти, необходимостта от финансиране на дейностите, които стават ангажимент на общините, по-голяма финансова подкрепа за асистираната услуга и други.

   Всички предложения трябва да бъдат представени в писмен вид по електронна поща до 12,00 ч. на 6 юли в Областна администрация-Разград, след което ще бъдат обобщени и изпратени в МТСП.baner1
Към началото на страницата