Опровержение на некоректно изявление от страна на РИОСВ-Русе

06.07.2018

   Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен остана изненадан от некоректно изявление от страна на РИОСВ-Русе, разпространено като прессъобщение във връзка с екологичен проблем в село Брестовене, община Завет.

   Във връзка с това г-н Хюсмен държи да заяви, че препоръки на Областния управител на Област Разград да предприеме мерки по възстановяване проводимостта на дерето край селото не са давани нито като официален документ – констативен протокол или какъвто и да е друг документ, нито в устен вид. Нещо повече: дори и да бъде възложен подобен ангажимент, то той е неизпълним с оглед факта, че дере не съществува от десетилетия, то е усвоено като земеделски земи и в кадастралните карти е обособено именно като земеделска земя. При земеразделянето през 90-те години на 20 век там са възстановени земеделски земи на частни стопани и на община Завет. В резултат на природно бедствие през 2013 г. водната стихия пробива изградените стени и по този начин осигурява проводимост на водата в заблатените ниви.

   Областният управител категорично заявява, че е съпричастен с проблема на жителите на село Брестовене и правото им да живеят в чиста околна среда, но също така смята, че не трябва да се пречи на развитието на бизнеса в региона, когато той функционира съобразно законите на Република България.

   Г-н Хюсмен неколкократно е инициирал срещи със заинтересованите институции във връзка с решаването на проблема, за съжаление практически резултат не последва поради прехвърляне на отговорности между институциите и непредприемане на практически мерки. Г-н Хюсмен отново апелира отговорните за екологичния проблем институции да изпълнят стриктно контролните си функции!Към началото на страницата