Стоян Ненчев – Получихме положителните становища на министър Клисарова и министър Греков за преместването на Математическата гимназия

22.05.2014

 Депутатите от Парламентарната комисия по образование – Татяна Буруджиева и Хами Хамиев имат съществен принос и заслуга за успешната оптимизация

Предложението на кмета на Община Разград и председателя на ОбС за промяна в управлението в сградния фонд на учебните заведения в Община Разград получи съгласието на министъра на образованието сградния фонд, който се ползва от Професионалната гимназия по транспорт и строителство „Христо Смирненски”- Разград да бъде предоставен на ПМГ „Акад. Никола Обрешков” – Разград.

От своя страна министърът на земеделието даде своето съгласие за предоставяне безвъзмездно право за съвместно ползване на сградния фонд и цялата база, която сега се ползва само от Професионалната гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев” – Разград.

Очаква се след получаване писмено на министерските становища да бъде подготвено искане до Министерски съвет за произнасяне с решение, за да могат през летните месеци ръководствата на двете училища да направят необходимото за нормалното започване на учебната година, коментира Стоян Ненчев. Той посочи съществения принос на депутатите от Парламентарната комисия по образование – Татяна Буруджиева и Хами Хамиев, които  подпомагат успешната оптимизация.Към началото на страницата