Областният управител откри семинар за новия правен режим на конфликта на интереси

06.07.2018

   Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри семинар на тема „Новият правен режим на конфликта на интереси – деклариране, проверка и контрол“.

   Областна администрация е домакин на провеждането на събитието, което се организира от Института за модерна политика и е насочено към служители в органите на държавната и местната власт, предимно от правните отдели и „Човешки ресурси“. Над 20 представители на различни институции от Област Разград участваха в семинара.

   Основен лектор на семинара е д-р Николай Николов – член (2011-2018г.) и и.д. председател на Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси (2013-2018 г.), автор на монографии по темата.

   Пред участниците в семинара той представи обща характеристика на Закона за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), режима на подаване на декларациите за несъвместимост и имущество и интереси, които с влизането в сила на новия закон са длъжни да попълват повече от 10 000 държавни служители в страната. Д-р Николов представи още легални дефиниции на термини от закона, забрани, ограничения, последици при установяване на конфликт на интереси.Към началото на страницата