Работна среща по прилагане на Механизма за връщане в училище на отпадналите ученици ще се проведе в Областна администрация утре

31.07.2018

   Работна среща във връзка с координиране на дейностите по прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст ще се проведе в Областна администрация-Разград утре, 1 август.

   В заседанието ще участват представители на институциите, ангажирани с дейностите по прилагане на Механизма – Регионалното управление на образованието-Разград, седемте общини в Област Разград, Регионална дирекция “Социално подпомагане“-Разград, ОДМВР-Разград, Дирекция „Бюро по труда“-Разград, неправителствени организации, синдикати в образователната сфера.

   В дневния ред на работната среща е включен отчет от началника на РУО-Разград Ангел Петков за дейностите по прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за учебната 2017/18 г. Ще бъдат обсъдени и предложенията от институциите за съставите на екипите за съвместна работа по прилагане на Механизма.

   Работната среща започва в 14,00 ч. на 1 август в зала 712 в Областна администрация-Разград.Към началото на страницата