Кандидатурата на Област Разград за „Живи човешки съкровища – България” е „Хъдрелез – алиански карнавални игри от село Бисерци”

31.05.2014

Комисия с председател гл.ас.д-р Милена Любенова – ИЕФЕМ – БАН с членове: Даниела Ганчева, главен уредник в РИМ – Разград и Даниела Петрова, старши експерт РЕКИЦ – Разград на свое заседание направи първична селекция на постъпилите в Област Разград кандидатури по Националната система „Живи човешки съкровища – България”. До участие бяха допуснати: „Коневски Великден”, НЧ „Нов живот – 1940”, с. Конево, Община Исперих; „Снощи са ми гости дошли – стария фолклор на село Юпер”, с. Юпер, Община Кубрат; „Видяно, чуто, изпято – особености на капанския песенен фолклор от Разград”, НЧ „Напредък – 1901”, град Разград; „Хъдрелез – алиански карнавални игри от село Бисерци”, НЧ „Стефан Караджа 1928”, с. Бисерци, Община Кубрат.

След разглеждане и професионално обсъждане на допуснатите кандидатури комисията реши за участие в Националния етап по попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” Област Разград да бъде представена с традиционния празник и обред „Хъдрелез – алиански карнавални игри от село Бисерци”, изпълняван от Колектив за изворен фолклор при НЧ „Стефан Караджа 1928”, с. Бисерци, Община Кубрат.Към началото на страницата