Представителите на институциите отчетоха необходимостта от включването на децата с потребности в съпътстващи услуги

04.06.2014

По време на проведената работна среща на Областният координационен механизъм по деинституционализация в Област Разград бе представен отчета за реализация на проекта „Детство за всички”. Искра Иванова, координатор на проекта визира проблемите, свързани с изграждането и оборудването на новите социални услуги в областта /Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ; Защитено жилище; Дневен център за деца с увреждания/, както и предстоящото преместване на децата и младежите от Дом за деца с умствена изостаналост, с. Просторно, Община Разград. Тя визира включването на децата в съпътстващи услуги като дневни цетрове и центрове за рехабилитация. Иванова сподели и опасенията на общините, че единният разходен стандарт е недостатъчен за издръжка. Трудности има при избор на персонал, тъй като няма квалифицирани кандидати. Присъстващите изразиха мнението, че трябва да се търсят възможности за допълнително обучение.

Друг проблем, който бе очертан е отказа на личните лекари да обслужват деца в риск.

Зам.-областният управител Севгин Шукри, който председателстваше работната среща, изрази желание за подкрепа и съдействие от страна на Областна администрация - Разград, свързани с координация с министерствата.Към началото на страницата