Областният управител ще участва в Общото събрание на Асоциация „Еврорегион Данубиус” Русе – Гюргево

17.06.2014

На 18.06.2014 г. в град Гюргево Областният управител Стоян Ненчев, заедно със зам.-областният управител Иван Борисов и Светлин Симеонов, началник отдел Регионално развитие и административен контрол ще вземат участие  в Общото събрание на Асоциация „Еврорегион Данубиус”  Русе – Гюргево.

Дневният ред включва разглеждане на открито писмо във връзка с отбелязване на 60 години от построяването на Дунав мост /Моста на дружбата/; приемане на отчета за дейността на Асоциация „Еврорегион Данубиус”  за 2013 г.; одобряване на финансовия отчет на сдружението за 2013 г. и приемане на проектобюджета за 2014 г. По време на Общото събрание ще бъдат приети промени в Устава и в Управителния съвет.Към началото на страницата