Областният управител на Разград осигури поредна подкрепа в мисията си за запазване статута на Област Разград като избираема зона

18.06.2014

Стоян Ненчев отново защити правото на Област Разград да остане в програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България

На 18.06.2014 г. в град Гюргево Областният управител Стоян Ненчев, заедно със зам.-областният управител Иван Борисов и Светлин Симеонов, началник отдел Регионално развитие и административен контрол взеха участие в Общото събрание на Асоциация „Еврорегион Данубиус”  Русе – Гюргево, чийто член е Областна администрация - Разград.

Ненчев получи единодушна подкрепа от членовете на Общото събрание на Асоциация „Еврорегион Данубиус” Русе – Гюргево  в мисията си Област Разград да запази статута си на избираема зона по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България. Приетото решение за покрепа е поредният етап от инициативата на Областния управител да осигури възможност потенциални бенефициенти от Област Разград да кандидатстват с проектни предложения за финансиране от предвидения ресурс по Програмата в размер на 240 милиона евро, след като вече получи подкрепата на всички кметове на общини и представителите на големите неправителствени организации в областта, както и на членовете на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, включително на областните управители на областите Русе, Силистра, Велико Търново и Габрово.

По време на заседанието беше прието и открито писмо във връзка с отбелязване на 60 години от построяването на Дунав мост /Моста на дружбата/. Приет беше отчета за дейността на Асоциация „Еврорегион Данубиус”  за 2013 г. и проектобюджета за 2014 г. Най-значителната проява през настоящата година за Област Разград като член на асоциацията беше организираната в гр. Разград работна среща на производители от сектора на птицевъдството от областите Разград и Русе и Окръг Гюргево. Активното участие на областта в дейностите на асоциацията ще продължат и в бъдеще.baner1
Към началото на страницата