Културен календар на читалищата ще се публикува на сайта на Областна администрация-Разград

04.12.2018

   Културен календар на читалищата от област Разград ще се публикува на интернет сайта на Областна администрация-Разград всеки месец. Инициативата за уведомяване на жителите на региона за предстоящите културни събития по населени места е съвместна – на Областна администрация-Разград и на Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища” (РЕКИЦ)-Разград. Реализацията на инициативата е в продължение на ангажимента на Областния управител Гюнай Хюсмен за подкрепа на културния живот и в най-малкото населено място в област Разград, запазване и развиване на традициите, както и предаването им на следващите поколения.

   Целта е да се популяризира и в интернет активната дейност на уникалните културни центрове - читалищата, които от години съхраняват българската памет и традиции, да имат възможност да ги посещават всички, които проявяват интерес към организираните събития.

   В календара по общини и населени места са описани конкретните културни събития, мястото и датата на провеждането им, както и телефони на организаторите за контакт с тях.

   Първият месец, за който сайтът на Областна администрация публикува културен календар – декември – включва над 160 събития.

   На територията на област Разград функционират 107 читалища.

   Културният календар може да бъде видян на сайта на Областна администрация-Разград в секция „Областта“ - „Културен календар“ или от първа страница на сайта вляво – на пета позиция „Културен календар на читалищата от област Разград за месец декември 2018 г.“.

„Културен календар на читалищата от област Разград за месец декември 2018 г.“Към началото на страницата