Инициатива на Регионален академичен център

26.06.2014

На 26 юни 2014 г. от 18.00 часа в Художествена галерия „Проф. Илия Петров” в гр. Разград ще се състои тържествено откриване на документална изложба под надслов „Академик Михаил Арнаудов – живот, посветен на България и науката”.

 Инициативата е  на новоучредения Регионален академичен център със съдействието на Областния управител.

На събитието ще присъстват г-н Стоян Ненчев – Областен управител на Област Разград, заместник-областните управители, координаторът на Регионален академичен център – Област Разград – доц. д-р Цветан Димитров, доц. д-р Станка Дамянова – Директор на Филиал Разград на Русенски университет „Ангел Кънчев” и др.Към началото на страницата