Областният управител на среща с ръководството на Префектура Илфов

26.06.2014

Стоян Ненчев ще бъде придружен от  заместник-областните управители – Иван Борисов и Севгин Шукри, както и от началника на отдел „Регионално развитие и административен контрол” – Светлин Симеонов

На 27 юни 2014 г. по покана на Даниел Расица – Префект на Окръг Илфов, включващ столицата на Република Румъния – гр. Букурещ, Стоян Ненчев – Областен управител на Област Разград, заместник-областните управители на областта – Иван Борисов и Севгин Шукри, както и началника на отдел „Регионално развитие и административен контрол” – Светлин Симеонов ще посетят гр. Букурещ и ще вземат участие в работна среща с ръководството на Префектура Илфов.

Целта на визитата е поставяне на начало на дългосрочно сътрудничество между Окръг Илфов и Област Разград. Ще бъдат обсъждени проектни идеи за реализиране на съвместни проекти по програми на ЕС.

На срещата ще бъдат коментирани теми като засиления поток от туристи от Окръг Илфов през територията на Област Разград по главен път Русе – Варна на път за българското Черноморие и обратно и възможностите румънските туристи да посещават намиращия се в близост до пътя археологически резерват „Абритус”, възможности за активизиране на търговския обмен между Област Разград и Румъния, който бележи ръст през последните години и др.

Събитието е израз на политиката на Областния управител на Област Разград за активизиране на международното сътрудничество на областта с цел привличане на инвестиции и ускоряване на социално-икономическото развитие на областта.Към началото на страницата