Област Разград и Окръг Илфов ще разработват съвместни европейски проекти

28.06.2014

По време на работната среща в Букурещ Стоян Ненчев популяризира областта като туристическа дестинация в румънската столица и постави акцент към увеличаване на туристопотока в „Абритус”

На 27юни 2014 г. по покана на Даниел Рашица – Префект на Окръг Илфов, обграждащ географски столицата на Румъния – гр. Букурещ, делегация от Област Разград, начело със Стоян Ненчев – Областен управител на Област Разград посети град Букурещ. Придружаваха го зам.-областните управители Иван Борисов и Севгин Шукри, както и началникът на отдел „Регионално развитие и административен контрол” – Светлин Симеонов.

Целта на визитата беше разширяване на географския обхват на взаимодействието на Област Разград с румънски региони след установяването на тесни връзки с Окръг Гюргево с поставяне на начало на дългосрочно сътрудничество между областта ни и един от най-развитите региони в Румъния – Окръг Илфов.Той се характеризира със силно развити отрасли на индустрията /производство на храни, напитки и тютюневи изделия, производство на изделия от метал, каучук, пластмаса, производство на изделия от кожа и обувки/ и услугите при равнище на безработица – само 1,6%.

Членовете на българската делегация взеха участие в работна среща в административната сграда на Префектура Илфов в гр. Букурещ с Префекта на Окръг Илфов – Даниел Рашица, заместник-префекта – Каталин Пантаци, началника на отдел „Децентрализирани услуги” –  Кристиан Ликсандруи  Кристиан Стайку – публичен мениджър.

Обсъдени бяха идеи за реализиране на съвместни проекти по програми на Европейския съюз и възможността за популяризиране на Област Разград като туристическа дестинация в румънската столица. Предпоставка за това е засиленият поток от туристи от Окръг Илфов през територията на Област Разград по главен път Русе – Варна на път за българското Черноморие и обратно, и опцията румънските туристи да посещават намиращия се в близост до пътя археологически резерват „Абритус”.

По време на събитието беше представен инвестиционен профил на Област Разград и бяха разискани възможности за активизиране на търговския обмен между Област Разград и Румъния, който бележи ръст през последните години, както и други въпроси от взаимен интерес.

Събитието е израз на стремежа на Областния управител на Област Разград активно да бъдат използвани всички финасови инструменти на Европейския съюз за трансгранично междурегионално сътрудничество с цел привличане на инвестиции и ускоряване на социално-икономическото развитие на областта.Към началото на страницата