Съобщение

10.01.2019

    Гражданите, които желаят да получат календар на Областния управител, могат да го получат на пропуска на партерния етаж на сградата на бул. „България“ 15 в Разград (КНСБ или Профсъюзите), при Зейнеб Мехмед между 8,00 и 17,00 ч. в работните дни.Към началото на страницата