Областният управит Гюнай Хюсмен откри учредителното заседание на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания

06.02.2019

   Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен откри учредителното събрание на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания, а заместник областният управител Евгени Драганов ръководи работната част от заседанието.

   В приветствието си към участниците в заседанието г-н Хюсмен припомни, че често хората с увреждания се нуждаят от положителни усилия от страна на обществото, за да имат еднакъв шанс за участие. Хората с увреждания имат точно същите права като тези на хората без увреждания, въпреки това обаче те са обект на пряка и непряка дискриминация в почти всички области на живота – коментира още г-н Хюсмен. Той увери представители на общински управи, държавни институции и граждански структури, че разчита на всеки от тях за предложения при разработването на стратегии, планове, мерки и други дейности, свързани с изпълнението на политиката в областта на хората с увреждания на областно ниво.

   26 са учредителите на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания. Той е консултативен орган към Областна администрация-Разград за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и провеждането на политиката в областта на интеграцията и създаване на равни възможности на хората с увреждания. Председател на съвета е Областният управител Гюнай Хюсмен, заместник-председател – заместник областният управител Евгени Драганов, а секретар – главен експерт в Областна администрация Диана Петрова.

   На учредителното заседание бе приет Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания, а директорът на Регионална дирекция “Социално подпомагане“ Татяна Костова представи новостите в Закона за хората с увреждания. Учредителите взеха решение да провеждат заседания на всеки 3 месеца, но следващото ще е непосредствено след приемането на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, срокът за което е края на месец март. На следващото заседание ще бъде представена и обобщена информация от ангажирани институции относно достъпната архитектурна среда в населените места в Област Разград.

   На учредителното заседание бяха обсъдени възможности за трудова реализация на хората с увреждания.Към началото на страницата