Предложението за Държавния план-прием в профилираните и професионални гимназии в Област Разград ще се обсъжда на Комисия по заетост в сряда

11.02.2019

   Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Разград ще заседава в сряда, 13 февруари.

   В дневния ред е включено представяне на предложението за Държавен план-прием в профилираните и професионални гимназии, в средните и обединени училища на територията на Област Разград за учебната 2019/2020 г. Предложението ще бъде представено от началника на Регионалното управление по образование-Разград Ангел Петков. Втора точка от дневния ред е обсъждане и съгласуване на предложението на РУО за Държавния план-прием.

   Заседанието е насрочено за 11,00 ч. на 13 февруари в зала 712 на Областна администрация-Разград.Към началото на страницата