Областният управител участва в първа копка на ремонт в ПГПЧЕ”Екзарх Йосиф”-Разград

01.03.2019

   Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и неговите заместници Нурие Црънгалова и Евгени Драганов участваха  в церемония първа копка на строителни дейности по втори корпус на ПГПЧЕ”Екзарх Йосиф”-Разград.

    „Поздравявам кмета на Разград д-р Валентин Василев и екипа му за усилията, които полагат за Разград, за това, че търсят и намират финансиране, както за ремонти на училища и детски градини, така и за пътна инфраструктура” – заяви г-н Хюсмен преди заедно с кмета д-р Валентин Василев и училищният директор да направят първата копка на ремонта. Областният управител се обърна и към учениците с пожелание да им е много приятно, когато след 150 дни, какъвто е срокът на изпълнение на проекта, влязат в обновената сграда на училището си.

   Дейноститепо проекта са в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

   По проекта ще бъдат приложени енергоефективни мерки в сградата на втори корпус на гимназията. Ще бъде  извършено топлинно изолиране (външно и вътрешно) на външните стени, топлоизолация на покрива, подмяна на входни врати. Елемент от строителните дейности ще бъде и подмяната на съществуващото осветление, което ще бъде заменено с енергоспестяващо. В дворното място ще бъдат реализирани благоустройствени дейности и ще бъде изградена достъпна архитектурна среда.

   Дейностите по реконструкция и ремонт на сградата ще бъдат изпълнени от ДЗЗД „Детски градини - 18“, гр. Русе.

   Изпълнението на строителния надзор на обекта ще прави Еднолично дружество с ограничена отговорност „ДЕМА“, гр. Варна, което ще следи за законосъобразния старт и изпълнение на строежа, за качеството на строителния процес и спазването на графика на изпълнение на строителните дейности.

   На първата копка присъстваха още: председателят на Общински съвет-Разград Надежда Радославова, началникът на РУО Ангел Петков, заместник-кметовете Галина Георгиева и Ердинч Хасанов, общински съветници, експерти, учители и ученици от гимназията.

Пълна галерияКъм началото на страницата