Заседание на Постоянната областна епизоотична комисия

21.07.2014

     На 22.07.2014 г. /вторник/ от 10.00 ч. в зала № 712 на Областна администрация – Разград ще се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия при следния дневен ред:

1. Представяне и обсъждане на Заповед № РД 11-1154/16.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ проф. Пламен Моллов за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език по преживните животни, във връзка с констатирани огнища на болестта син език в областите Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас и Ямбол и за предприемане на мерки за недопускане на болестта на територията на Област Разград.

                   Докладва: Д-р Ибрахим Яхов                 

2. Разни.

     Заседанието е отворено за журналисти. Заповядайте!Към началото на страницата