Заместник областният управител Евгени Драганов участва в първа копка на ремонт на ДЯ“Слънчево детство“

14.03.2019

   Заместник областният управител на Разград Евгени Драганов, кметът на община Разград д-р Валентин Василев и заместник-кметът Ердинч Хасанов извършиха символичната първа копка на ремонта на Детска ясла „Слънчево детство“ в Разград. Преди това заместник-кметът Галина Георгиева и директора на ДЯ“Слънчево детство“ Юлия Иванова плиснаха менче с вода, за да е успешна работата по проекта.

   Срокът за приключването на ремонта е 180 дни. Изпълнител на проекта е фирма „САВ-Разград“ ООД.Тя трябва ад извърши следнитестроителни дейности: изграждане на инсталация за топла вода и монтиране на слънчеви колектори, подмяна на съществуваща отоплителна инсталация, подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи, довършителни обработки по подове, стени и тавани чрез боядисване с латекс и поставяне на хетерогенни PVC настилки, подмяна на настилки в дворното пространство, монтаж на нови детски съоръжения.Строителния надзор ще извършва еднолично дружество с ограничена отговорност „СС - КОНСУЛТ“, гр. Варна.

   Стартът на ремонта на Детска ясла „Слънчево детство“ е седмата първа копка по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и който се изпълнява от Община Разград в периода м. септември 2017 г. – м. март 2020 г.

   На церемонията присъстваха и началникът на РУО-Разград Ангел Петков и управителят на Областен информационен център-Разград Юлиян Данаилов.  

Пълна галерияКъм началото на страницата