Необходима е национална рекламна стратегия на културно-историческия туризъм

21.07.2014

Общият бюджет за теренни проучвания е 2 300 000 лева, посочи в Разград зам.-министър Велислава Кръстева по време на обществена дискусия на тема: „Разград – нови възможности за културно-исторически туризъм в областта”, инициирана от в-к „Стандарт” в рамките на Националната кампания „Чудесата на България 2014”

Община Разград бе домакин на  обществена дискусия на тема: „Разград – нови възможности за културно-исторически туризъм в областта”, инициирана от в-к „Стандарт” в рамките на Националната кампания „Чудесата на България 2014”. В дискусията взеха участие г-жа Велислава Кръстева, заместник-министър на културата, археолозите проф. Николай Овчаров, проф. Диана Гергова, ръководството на Община Разград, Областният управител, кметовете на Разград и Търговище, директори на музеи, представители на бизнеса, хотелиери, ресторантьори и др.

Главният редактор на в-к „Стандарт” посочи, че създаването на регионални маршрути е водещ елемент в привличането на туристи. Инициирането на туристически пакет „Чудесата на Лудогорието” бе оценено от всички присъстващи.

Община Разград изтъкна необходимостта от: законодателни промени относно стимулирането на публично-частното партньорство; подкрепа от държавата за охраняването и поддръжката на резерватите „Абритус” и „Сборяново”, както и в осигуряването на средства за разкопки и експониране.

Кметът Денчо Бояджиев подкрепи идеята „Уроци на открито” за ученици в по-горен курс на обучение и я оцени като добра възможност за съчетаване на теория с практика.

Зам.-министър Велислава Кръстева подчерта: „Държавата е длъжник по отношение на културно-историческото наследство, което трябва да бъде изведено като национален приоритет”.

За по-ефективни механизми за пряко ползване на генерираните приходи призова проф. Гергова, според която „Сборяново” трябва да има програма, с цел задържане на туристическия интерес.

Областният управител Стоян Ненчев коментира, че в Областната стратегия за развитие е отделено подобаващо място за развитието на културно-историческия туризъм в областта. Той не пропусна да изрази огорчението си от факта, че въпреки всички усилия от страна на Областна администрация и Община Разград запазването на статута на Област Разград в програмата за трансгранично сътрудничество – България-Румъния през 2014-2020 г. не са дали резултат. Ненчев апелира към подобряване на взаимоотношенията между ръководството на  Община Исперих и екипа на проф. Гергова. Главният редактор на в-к „Стандарт” покани областния управител, ръководството на Община Исперих и екипа на проф. Диана Гергова на среща в София. Основната цел на е обединяване на общите усилия в популяризирането на Сборяново.

По време на обществената дискусия бе споделено мнението, че липсва национална рекламна визия на културно-историческия туризъм.

Добрата новина бе казана от зам.-министър Кръстева, че общият бюджет за теренни проучвания е 2 300 000 лева. Експертна група предстои да финализира разпределението на средствата.Към началото на страницата