Област Разград е наблюдавана зона за болестта „син език”

22.07.2014

Членовете на Постоянната областна епизоотична комисия решиха със заповед да бъде ограничено провеждането на пазари и изложби на животни в областта. Ще бъде забранено допускането на животни на паша от 19.00 ч.  до 8.00 ч. без идентификация

На свое заседание Постоянната областна епизоотична комисия в Разград  се запозна  и обсъди обстойно заповедта на изпълнителния директор на БАБХ проф. Пламен Моллов за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език по преживните животни, във връзка с констатирани огнища на болестта син език в областите Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас и Ямбол.

От нея става ясно, че Област Разград е наблюдавана зона в радиус от 50 км за Община Лозница, Община Цар Калоян, Община Разград /с изключение Дянково и Побит камък/ и Община Самуил. По време на дискусията членовете на комисията решиха наблюдавана зона да бъде цялата област с цел предприемане на мерки за недопускане на болестта.

По време на заседанието под ръководството на зам.-областният управител Севгин Шукри  се реши със заповед да бъде ограничено провеждането на пазари и изложби на животни в областта. Ще бъде забранено допускането на животни на паша от 19.00 ч.  до 8.00 ч. без идентификация. От ОДБХ коментираха, че именно тази идентификация дава право на собственика на животното да получи обещетение при евентуално заболяване с болестта син език.

Специалистите потърсиха съдействието на полицията, относно нерегламентирания превоз на животни и организиране на нерегламентирани пазари за животни.

Заболяването син език не се предава по хората, но нанася сериозни стопански поражения.Към началото на страницата