Областният управител Гюнай Хюсмен се срещна с председателя на Държаваната агенция за метрологичен и технически надзор

11.04.2019

   Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен се срещна с председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски днес.

   ДАМТН и Областна администрация Разград работят в пълна координация за безопасната експлоатация на язовирите -  подчерта по време на срещата г-н Горновски. Той допълни, че към този момент язовирите на територията на Разградска област са с достатъчно свободен обем за предстоящите пролетни дъждове, както и очакваното снеготопене.

   Акцентът по време на дискусията беше предстоящата категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите, назначени със заповед на областните управители. С въвеждането й ще се даде възможност за определяне на различна периодичност на проверките от страна на контролните органи. Язовирите ще се класифицират в тристепенна скала на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в тях води поради разрушаване или неправилна експлоатация, а именно: първата висока степен, втора значителна степен и трета ниска степен. По този начин ще се гарантира извършването на ежегодни проверки на язовирите с висока и значителна степен на потенциална опасност. Определената степен ще има значение при определяне на изискванията за експлоатация на съоръженията.

   Петър Горновски подчерта, че от създаването на Главната дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към агенцията през 2016 г., се отчита значително подобрение при стопанисването на водоемите в страната. Той заяви, че за периода на миналата година и началото на 2019 г. инспекторите на ДАМТН са извършили над 70 проверки на язовири, находящи се на територията на Разградска област. Направените предписания са 222, голям брой от които са по техническата документация на водните обекти. Относно безопасната техническа експлоатация на язовирите, предписанията,които най-често са срещани, са за почистване на водните и въздушните откоси на язовирните стени от храстовидна и дървесна растителност.Към началото на страницата