По предложение на Областния управител Гюнай Хюсмен стартира едномесечно тестово замерване на качеството на въздуха в Разград

12.04.2019

   По предложение на Областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен стартира едномесечно тестово замерване на качеството на въздуха в Разград. Инициативата е част от ангажимента на г-н Хюсмен за разрешаване на екологичните проблеми на жителите на Лудогорието.

   Предложението за безвъзмездно предоставяне на апаратурата, с която ще се отчита по 6 показателя качеството на въздуха в Разград, възникна преди две седмици при разговор между г-н Хюсмен и Зорница Бъчварова от „А1 България“. Днес Бъчварова представи възможностите на Базовата измервателна станция за наблюдение на качеството на околната среда „Smart sense на работна среща на експертната комисия за избор на система за мониторинг на атмосферния въздух, която бе сформирана от г-н Хюсмен в края на 2017 г.

   Базовата измервателна станция за наблюдение на качеството на околната среда е сред най-новите технологични решения, които фирмата предлага. В момента подобна функционира в България само във Велико Търново. Чрез нея има възможност за замерване с шест сензора, за Разград замерването ще е по следните параметри: азотен диоксид, въглероден окис, серен диоксид, озон, сероводород, финни прахови частици. Информацията от замерванията в реално време може да се препраща към до 10 телефонни или компютърни устройства чрез специална софтуерна платформа.

   Членовете на комисията обсъдиха вариантите за поставяне на станцията, за оповестяването на информацията от замерванията на интернет страниците на Областна администрация-Разград и Община Разград, а също и на видеостената на Общинския културен център, за това как данните от замерванията могат да се използват за обобщения и анализи от експерти от РИОСВ-Русе и РЗИ-Разград, а също и възможностите за закупуване или използване под наем след приключване на тестовия период. Стойността на измервателната станция „Smart sense e 28 300 лв., а годишната поддръжка след първата година е 9600 лв. без ДДС.

   В работната среща участваха: кметът на Разград д-р Валентин Василев, директорът на РИОСВ-Русе инж. Любомир Атанасов, заместник областният управител Евгени Драганов, директорът на дирекция „Програми и околна среда“ в Община Разград Недим Тахиров, представители на фирмите „Амилум“, „Биовет“  и „Пилко“.

  Това е поредното усилие от страна на Областна администрация-Разград и Община Разград да търсим заедно решение по проблема, а също и да се противопоставим с реални действия на опитите той да се използва за политически цели – коментира Областният управител Гюнай Хюсмен.

   След допълнителни настройки и доуточняване на местоположението й базовата автоматична станция ще бъде пусната в експлоатация днес или в понеделник, като ще бъде обявено допълнително и къде може да се проследят данните, които отчита.

Пълна галерияbaner1
Към началото на страницата