Работна среща за прилагането на Наредба 13 за мерките за мерките за опазването на пчелите ще се проведе в понеделник в Областна администрация-Разград

14.04.2019

   Работна среща във връзка с прилагането на Наредба № 13/26.08.2016 г.за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ще се проведе в Областна администрация-Разград утре, 15 април.

   Да участват в дискусията са поканени представители на: Областния браншови пчеларски съюз "Лудогорска пчела" гр. Разград, Областна дирекция по безопасност на храните, Областна дирекция „Земеделие”, общинските служби по земеделие, Сдружение на зърнопроизводителите от Лудогорието, земеделски кооперации и земеделски стопани от област Разград.

   Освен изискванията на Наредба №13 ще бъдат представени и изискванията на чл. 33 от Закона за пчеларството, ще бъдат обсъдени и актуални въпроси относно дейността на Постоянните комисии към общините за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне, а също ще бъде представена и позицията на земеделските стопани, произвеждащи растениевъдна продукция.

   Работната среща започва в 14,00 ч. на 15 април, понеделник, в зала 712 на Областна администрация-Разград. Към началото на страницата