Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Област Разград заседава в четвъртък, 18 април

17.04.2019

   Комисията по заетост към Областния съвет на развитие на Област Разград ще заседава утре, 18 април.

   Членовете на комисията – представители на общинските администрации, работодателски и профсъюзни организации, държавни структури – ще обсъдят Методика за подбор и оценка на проектни предложенияот работодатели – кандидати за включване в Регионалнатапрограма за заетост на област Разградпрез 2019 г.; ще направят Оценка и подбор на постъпилитепроектни предложенияот работодатели /областната и общински администрации/ за включване в Регионалнатапрограма за заетост на област Разградпрез 2019 г.; ще бъде представенасформиранатасъс Заповед № ОКД-07-002/09.04.2019 г. на Областния управителкомисия,за разработване и изготвяне напроект на Регионална програма за заетост на област Разград през 2019г.В точка 4 от дневния ред на заседанието ще бъде обсъденаи съгласувана обобщена информация за резултатите от 1-то за 2019 г. анкетно проучване на работодателите от област Разград за потребностите им от работна сила, внесена от работна група, сформирана със Заповед № ОКД-07-001/20.09.2019 г. на Областния управител на област Разград.

   Заседанието започва в 14,00 ч. в зала 712 на Областна администрация-Разград.Към началото на страницата