Областна ученическа конференция ще се проведе в петък в Областна администрация-Разград

19.04.2019

   Областна ученическа конференция ще се проведе в Областна администрация-Разград.

   Форумът на тема  “Известни български учени и техните постижения“ се организира от клуб по Гражданско образование към НПТГ„Шандор Петьофи“-Разград. Конференцията се провежда със съдействието на РУО – Разград, Областен управител и работодатели.

    Целта на конференцията е да се популяризират постиженията на българските учени и да се предостави възможност за изява на учениците да представят познания по темата.

   Инициативата е посветена по повод честването на 56-та от основаването на Националната професионална техническа гимназия.

   В конференцията освен ученици от НПТГ”Шандор Петьофи” участват и техни връстници от: ПГТС”Христо Смирненски”-Разград, СУ”Св.св. Кирил и Методий”-Самуил, ОУ”Н.Й.Вапцаров”-Разград и ОУ”Васил Левски”-Разград.

   Конференцията започва в 11,30 ч. на 19 април, петък, в зала 712 в Областна администрация-Разград.Към началото на страницата