Участието на румънските фирми се превърна в атракция на Панаира

24.07.2014

Представителите на бизнеса от Окръг Гюргево изразиха желание да участват в следващото издание на панаира, дори без финансиране по проекти

Областният управител Стоян Ненчев  получи подкрепа от румънските гости от Гюргево в мисията си за запазване статута на Област Разград като избираема зона по Програмата за трансграничносътрудничество Румъния – България 2014 – 2020 г., които се ангажираха да представят позицията на Област Разград на румънските депутати в европейския парламент

На 23 юли 2014 г. Областният управител на Област Разград – г-н Стоян Ненчев прие делегация от Окръг Гюргево, включваща г-н Алесандру Япънджак – Председател на Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево, г-н Николае Флориан – Народен представител от избирателен район Окръг Гюргево и Председател на Комисията за румъно-българско приятелство в румънския парламент и г-жа Лилиана Чиобану – Народен представител от избирателен район Окръг Гюргево в румънския парламент. Г-н Стоян Ненчев  получи подкрепа от румънските гости в мисията си за запазване статута на Област Разград като избираема зона по Програмата за трансграничносътрудничество Румъния – България 2014 – 2020 г., които се ангажираха да представят позицията на Област Разград на румънските депутати в европейския парламент.

Конкретен резултат от сътрудничеството между Област Разгради Окръг Гюргево и участието на 25 фирми от Окръг Гюргево в четиринадесетото издание на Панаира на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и художествени занаяти в гр. Разград от 23 до 25 юли 2014 г.

Организацията и финансирането на участието на румънските фирми в панаира е по проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево” по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. с водещ партньор Областна администрация Разград в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград.

Участието на румънските фирми се превърна в атракция на панаира, като продукцията им беше разпродадена още в средата на първия ден на участието им и се наложи зардеждане от Гюргево. Представителите на бизнеса от Окръг Гюргево изразиха желание да участват в следващото издание на панаира, дори без финансиране по проекти.

Румънските фирми проявиха интерес към закупуване на големи количества малини, ягоди, череши, кайсии и пчелен мед от производители от Област Разград.Към началото на страницата