Заместник областният управител Евгени Драганов бе гост на събитие, посветено на Световния ден на пикника в ППМГ“Акад. Никола Обрешков“

13.06.2019

   Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов бе гост на събитие, посветено на Световния ден на пикника в ППМГ“Акад. Никола Обрешков“-Разград. Празникът е на 18 юни, но за да имат възможност в отбелязването му да се включат и най-малките ученици в гимназията – от пети и шести клас – бе честван днес -  обясниха организаторите от Ученическия превантивен клуб в ППМГ и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните  и непълнолетните към община Разград.

   На събитието в училищния двор за пръв път бе представен кът за отдих, създаден от самите ученици или по техни идеи от родители. Така през междучасията възпитаниците на гимназията ще имат възможност да четат книги от оригиналните библиотечни рафтове, да се снимат в импровизираното фотографско ателие или просто да поседнат на новите пейки. На откриването на къта за отдих част от програмата бе и уъркшоп по народни хора и сиртаки, най-малките ученици си припомниха наученото от Позитивния календар, издаден от МКБПП-Разград. 

   За попълване на библиотечните рафтове заместник областният управител Евгени Драганов предостави 12 книги предимно на автори от Разград или свързани с историята на региона. Г-н Драганов поздрави учениците и училищната управа за оригиналните идеи, като бивш ученик в гимназията им пожела да продължат да прославят името на училището.

   Гости на събитието бяха и председателят на Общински съвет-Разград Надежда Радославова и секретарят на МКБПП Диана Господинова.

Пълна галерияКъм началото на страницата