Областният управител Гюнай Хюсмен участва в заседание на Комитета за наблюдение на ОП“Региони в растеж“

18.06.2019

   Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен участва в 14-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

   То бе водено от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия органна оперативната програма Деница Николова.

   Основен акцент в дневния ред на заседанието бе междинният преглед на изпълнението на програмата към края на 2018 г. Пред членовете на Комитета за наблюдение бе представена актуална информация за напредъка по ОПРР и през 2019 г.

   Обсъдени и приети бяха критериите за подбор на проекти по предстоящо кандидатстване на 28-те малки общини за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, планира се тази процедура да бъде обявена през месец ноември 2019 г.

   На заседанието бяха представени и новите моменти и напредъка в подготовката на Оперативна програма за развитие на регионите през 2021-2027 г. През новия програмен период се предвижда разширяване на функциите на регионалните съвети за развитие, както и  промяна на тяхната структура, която да дава възможност изборът на инвестиции със средства от програмите да се осъществява на регионално ниво съобразено със спецификите на територията и възможностите за развитие.

Пълна галерияbaner1
Към началото на страницата