Среща на бизнеса от Област Разград и Окръг Гюргево

05.09.2014

Представители на над 20 фирми от Област Разград взеха участие в кръгла маса в гр. Гюргево, Румъния, организирана в рамките на Проект № 2(4i) -3.1 -30, MIS-ETC код 601 „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево” по Програмата за  трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., с водещ партньор – Областна администрация Разград в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград. Голям интерес бе проявени от румънска страна с представители на повече от 50  фирми.

Кръглата маса се проведе на 04.09.2014 г. в сградата на Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево. Събитието бе уважено, както от представителите на бизнеса, така и от Общинска администрация и Окръжен съвет Гюргево.

Участниците в събитието имаха възможността да се запознаят със създадените по проекта инструменти за активизиране на икономическото сътрудничество и за улеснение обмена на информация между фирмите от Област Разград и Окръг Гюргево:

  • разработената по проекта интернет страница (http://www.razgrad-giurgiu.eu/) с версии на български, румънски и английски език, даваща възможност всяка фирма от двата региона да си създаде свой бизнес профил (в секция „Бизнес профили”, подсекция „Регистрация”) и да публикува обяви за търсене и предлагане;
  •  създадените по проекта местни информационни офиси за трансгранично бизнес сътрудничество в гр. Разград и гр. Гюргево, предлагащи редица услуги за бизнеса.

Представители на изпълнителя на дейностите по разработване на съвместни за Област Разград и Окръг Гюргево икономически и маркетингови анализи и стратегии  по проекта – „Велдер консулт” ООД, под ръководството на арх. Белин Моллов, организираха дискусия за отразяване на очакванията и включване на идеи и предложения от представителите на бизнеса в стратегическите документи.

Акцентът на събитието бе представянето на фирмите участници и осъществените първи бизнес контакти, които показаха, че между българските и румънските фирми се откриват редица възможности за сътрудничество в редица икономически сектори – селско стопанство, производство на екобрикети и пелети, производство на ПВЦ дограма, изграждане на помпени станции и водоснабдителни съоръжения, строителство на пътна инфрастуктура, каменодобив, застраховане и др.

Установените контакти ще бъдат продължени и по време на предстоящия Бизнес форум с участието на български и румънски фирми, който ще се проведе на 09.09.2014 г. в Бизнес инкубатора в гр. Разград, намиращ се на адрес:  ул. "Д-р Петър Берон" № 5 (сградата на бившето "Аптечно управление").

По проекта предстои участие на представители на бизнеса от Окръг Гюргево в Традиционния есенен панаир в гр. Разград на 9 и 10 септември 2014 г., както и участието на представители на бизнеса от Област Разград в две изложения в град Гюргево – Изложение на потребителски стоки – на 26 и 27.09.2014 г. и Дни на реколтата – на 3 и 4 октомври 2014 г. 

Фирмите от Област Разград, желаещи да вземат участие в горепосочените търговски изложения в град Гюргево с покриване на част от раходите за сметка на проекта могат да получат повече информация в Местния информационен офис за трансгранично икономическо сътрудничество, намиращ се на адрес: гр. Разград, Дом на науката и техниката, ет. 4, стаи 404 и 406; телефони за връзка: 084/660 248, 660 249; електронна поща: rtpzk@mail.bg.Към началото на страницата