Над 40 фирми от Област Разград и Окръг Гюргево взеха участие в бизнес форум в град Разград

09.09.2014

Представители на над 40 фирми от Област Разград и Окръг Гюргево взеха участие в проведения на 9 септември 2014 г. бизнес форум в гр. Разград.

Събитието беше организирано в рамките на Проект № 2(4i)-3.1-30, MIS-ETC код 601 „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево” по Програмата за  трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 –2013 г., с водещ партньор – Областна администрация Разград в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград.

Област Разград беше представена от компании от отрасъла на селското стопанство, преработвателната промишленост, машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост, леката промишленост и др., сред които „Млин 97” АД, „МАТ” ООД, „Млин” АД, „Лазаров” ООД, „Семпе 2” ООД, ЕТ ”Стефан Георгиев НИМ”, „ХКК” АД гр. Исперих, „Динамика” АД гр. Кубрат, „Раломекс” АД град Завет и др., а бизнесът от Окръг Гюргево – от крупни земеделски кооперативи и фирми от секторите на шивашката промишленост, производството на селскостопанска техника,  хранително-вкусовата промишленост и др.

Форумът беше окрит от Иван Борисов – изпълняващ длъжността Областен управител на Област Разград, Симеон Захариев – Председател на Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград и Алесандру Япънджак – Председател на Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево.

Представителите на бизнеса от двата региона се възползваха от практическата насоченост на бизнес форума и осъществиха конкретни трансгранични бизнес контакти, като бяха разменени рекламни материали и контактна информация. По време на дискусиите се породиха редица идеи за бизнес сътрудничество. След събитието бяха осъществени посещения на представители на румънски компании в предприятия в град Разград.

Поради големия интерес от страна на земеделските производители беше договорено провеждане на работна среща на представители на отрасъла на селското стопанство от двата региона в град Гюргево.

Жителите и гостите на Област Разград имат възможност да се запознаят с продукцията на голяма част от взелите участие в бизнес форума румънски фирми на специално открити по проекта щандове на Есенния панаир в парка в град Разград на 9 и 10 септември 2014 г.

По проекта предстои участие на представители на бизнеса Област Разград в две изложения в град Гюргево – Изложение на потребителски стоки – на 26 и 27.09.2014 г. и Дни на реколтата – на 3 и 4 октомври 2014 г. 

Фирмите от Област Разград, желаещи да вземат участие в горепосочените търговски изложения в град Гюргево с покриване на част от раходите за сметка на проекта, могат да получат повече информация в Местния информационен офис за трансгранично икономическо сътрудничество, намиращ се на адрес: гр. Разград, Дом на науката и техниката, ет. 4, стаи 404 и 406; телефони за връзка: 084/660 248, 660 249; електронна поща: rtpzk@mail.bg.Към началото на страницата