Заместник областният управител Евгени Драганов откри и ръководи заседание на Областната епизоотична комисия

02.10.2019

Заместник областният управител на Област Разград Евгени Драганов откри и ръководи заседание на Постоянната областна епизоотична комисия вчера, 1 октомври. То бе посветено на обсъждане на допълнителни превантивни мерки срещу разпространението на болестта Африканска чума по свинете.

В началото на заседанието д-р Юлиян Йорданов от ОДБХ-Разград представи актуалната епизоотична обстановка в страната и региона. По думите му през миналата седмица са установени 10 нови случая на АЧС, никой от тях не е в Разградска област. В Лудогорието няма нови положителни проби и обстановката като цяло е сравнително спокойна – увери д-р Йорданов.

Той информира още, че по инициатива на горските стопанства в областта съвместно с ОДБХ са се провели обученияна ловци за биосигурност. Д-р Йорданов подчерта,че болестта може да се контролира и изкорени, само когато се прилагат и спазват всички предприети меркиза биосигурност. По думите му ловците трябва да бъдат наяснопо какъв начин да действат, ако открият умряла дива свиня или животно с неадекватно поведение, как да вземат проби, какви  материали за дезинфекция да използват след посещение в гората, както и с останалите меркиза превенция.Д-р Йорданов информира още, че се очаква заповед от МЗХГ, в която да се уточнят детайлите по отношение на това кой и как ще се събира пробите.

В заседанието участваха и представители на ловните дружинки от Разградска област, които предложи държавата да плаща на частни лаборатории за изследване на АЧС при диви прасета, защото сега резултатите се бавят по 5 дни. Те поставиха и въпроси, свързани с необходимостта местната власт да реагира по отношение на осигуряване на мерки за биосигурност, свързани с дейността на събирачите на билки и горски плодове.

Комисията одобрипредложение от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ за разрешение на следната неотложна дейност на територията на ДЛСР „Воден“: Почистване на трасе под ВЛ 110 Кv „Аспарух“. Г-н Драганов запозна присъстващите с писмото на директора на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“, от което стана ясно, че съществуващата просека под горепосочената ВЛ 110 kVе с много прораснали израстъци и нарушава нормалната работа на съоръжението. Това създава и предпоставки за аварии и съществува реална опасност от злополуки. Участъкът ще бъде прочистен от бригади на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, но при спазване на всички изисквания за биосигурност.

Заместник областният управител Евгени Драгановинформира участниците в заседанието относно развитието на казуса със собствениците на прасета, които са ги заклали, но са пропуснали срока за подаване на заявления за подпомагане със средства за дезинфекция. Тогава вдопълнителенсписък бяха вписани 122 човека. С писмо от заместник-министъра на земеделието доц. д-р Янко Иванов е изразено становището на МЗХГ, че „стопаните, които не са включени в списъците до 26.08.2019 г., не подлежат на подпомагане“. Той сподели още, че от БАБХ са поискали допълнителните списъци и те вече са им предоставени от ОДБХ – Разград, но повече информация в тази връзка засега няма.

Заместник областният управител обяви, че следващото редовно заседание на Областната епизоотична комисия, ще бъде на 15 октомври(вторник),от 11:00 ч.,в зала № 712 на Областна администрация – Разград. Към началото на страницата