Заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

15.09.2014

На 16.09.2014 г. /вторник/ от 10.30 ч. в зала № 712 на Областна администрация – Разград ще се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата със следния дневен ред:

1. Анализ на състоянието на безопасността на движението по пътищата на областта от началото на годината.

Докладва: Деян Симеонов,

Началник сектор „Пътна полиция”

2.  Информация за резултатите от извършените проверки на автотранспортните фирми от областта, относно организацията на работата при осъществяването на обществен превоз на пътници и товари.

Докладва: Катя Филипова,

Директор на Дирекция „Инспекция по труда”, Разград

3.  Информация за дейността на Контролна техническа инспекция за осигуряване на безопасност и култура на движението по пътищата на областта.

Докладва: Стефан Наковски,

Началник сектор „КТИ”

4.  Информация за дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата към Община Кубрат.

Докладва: Председателят на Общ. КБДПКъм началото на страницата