Представители на ЦИК ще проведат обучение в Разград

16.09.2014

На 17.09.2014 г. /сряда/ от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Разград на 11 етаж в сградата на Община Разград членовете на ЦИК Емануил Христов и Ерхан Чаушев ще проведат обучение във връзка с предстоящите парламентарни избори на 5 октомври.

Участници ще бъдат представители на техническите екипи на Областна администрация Разград и на общинските администрации от Област Разград; както и на следните структури от Област Разград: Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване”, Регионален инспекторат по образование, Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”, Областна дирекция на МВР и „Информационно обслужване” АД; РИК - Разград.

Обучението ще бъде открито от Областният управител на Област Разград д-р Илиян Драмалиев.Към началото на страницата