Инспекцията по труда проверява за спазване на работното време

16.09.2014

Директорът на Дирекция „Инспекция по труда” – Разград Катя Филипова информира Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, че от началото на годината до настоящия момент се реализира нарочна мярка в национален мащаб, касаеща проверки на работното време на фирми с дейност – сухопътен транспорт. Извършени са общо 35 проверки, от които 12 са с реализиран последващ контрол; 4 бр. са във връзка с депозирани сигнали от административни органи; 1 бр. – във връзка с настъпила трудова злополука. Филипова поясни, че общо 163 работодатели са заявили, че извършват икономическа дейност, свързана с осъществяване на сухопътен транспорт.

В рамките на проверките са проверени 28 работодатели. Отчетени са 221 нарушения на трудово-правното законодателство. Издадени са 126 предписания по трудово-правоотношение и 95 – по здравословни и безопасни условия на труд. Има издаде 9 бр. акта за установяване на административни нарушения. Санкционирани са 6 лица с общ размер 7450 лв.Към началото на страницата