Д-р Драмалиев се срещна със секретаря на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

17.09.2014

В хода на разговорите бе обсъдено планираното за 21 октомври в Разград заседание на РСР на СЦР

Днес, 17 септември 2014 г. в Областна администрация Разград се проведе работна среща между д-р Илиян Драмалиев – Областен управител на Област Разград и Председател на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Юзлям Камберова – Секретар  на РСР на СЦР.

На срещата бяха обсъдени теми, които се предвижда да бъдат включени в дневния ред на планираното за 21 октомври 2014 г. заседание на РСР на СЦР в гр. Разград. Дискутирани бяха и текущи въпроси, свързани с функционирането на Регионалния съвет като орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в Северен централен район.Към началото на страницата