Предстоящо заседание на Постоянната областна епизоотична комисия

29.01.2020

Областният управител Гюнай Хюсмен свиква заседание на Постоянната областна епизоотична комисия на 29.01.2020 г. /сряда/, от 14.00 часа, в зала № 712 на Областна администрация Разград, във връзка със Заповед РД 11-252/23.01.2020 г. на проф. д-р Паскал Желязков - ДВМ – Изпълнителен директор на БАБХ, съгласно която е необходимо незабавно привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на всички региони в Р България по отношение на болестта Инфлуенца по птиците.

На заседанието ще се обсъдят и предприемат конкретни мерки за профилактика и недопускане на болестта Инфлуенца по птиците на територията на Област Разград.


 Към началото на страницата