Изпълнение на механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

30.01.2020

Днес, 30.01.2020 г., от 14.00 часа, в зала № 712 на Областна администрация Разград ще се проведе работна среща, във връзка с координиране на дейностите по прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.Към началото на страницата