Проучват създаването на трансграничен кооператив с участието на земеделски производители от Окръг Гюргево и Област Разград

04.10.2014

Решение за проучване възможностите за създаване на трансграничен кооператив с участието на земеделски производители от Окръг Гюргево и Област Разград беше един от основните резултати от проведения бизнес форум в град Гюргево на 3 октомври 2014 г.. Той е поредното събитие в рамките на проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево” по Програмата за  трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 –2013 г., с водещ партньор – Областна администрация - Разград в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара - Разград.

Основание за решението дава досегашната успешна дейност на създадения през 2008 г. по инициатива на Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево кооператив в Окръг Гюргево, включващ 46 земеделски производители, обработващи общо над 30 000 хектара земя. Структурата и дейността на кооператива бяха представени от неговия изпълнителен директор. Председателят на Камарата в Гюргево уведоми участниците в събитието, че вече се проучват възможностите български фермери да се включат в кооператива.

В бизнес форума участваха над 25 фирми и земеделски производители от Област Разград и Окръг Гюргево, сред които „Агросис” ООД, „Максимал - Разград” ЕООД, „Инпростар” ЕООД, „Термоинженеринг” ЕООД, ЕТ „КЕМИ – Кремена Димитрова”, ЕТ “ДИПС – 2 – Стоянка Николова”, ДЗЗД „Неделия арт”; представители на мандри, ферми за млекопроизводство; пчелари и др.

Събитието беше последвано от осигурено по проекта участие на фирми от Област Разград в ежегодното търговско изложение „Дни на реколтата” в гр. Гюргево на 3 и 4 октомври. Българските щандове бяха посетени от Николае Барбу – кмет на Гюргево и от Виорел Муръреску – директор в Министерството на земеделието на Румъния. Жителите и гостите на Гюргево проявиха голям интерес към продукцията на българските изложители.

До края на месец октомври по проекта предстои провеждане на работни срещи в Гюргево и в Разград.Към началото на страницата