Областна администрация - Разград ще бъде домакин на заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

18.10.2014

На 21 октомври 2014 г., от 11.00 ч. в зала № 712 на Областна администрация -  Разград ще се проведе 23-ото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР).

Председателството на РСР на СЦР се изпълнява на ротационен принцип от областните управители на областите на територията на СЦР – Разград, Русе, Силистра, Габрово и Велико Търново. За шестмесечен срок: от 1.06.2014 до 31.12.2014 г. длъжността - Председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район се изпълнява от Областния управител на Област Разград. В тази връзка домакин и водещ на заседанието ще бъде д-р Илиян Драмалиев – Областен управител на Област Разград.

В заседанието ще вземат участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра, заместник-областният управител на област Русе, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – университети на територията на района, Агенция за социално подпомагане, „Географика“ ООД - София, Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе и Форум Гражданско участие.

На заседанието ще бъде обсъден и приет проект на Годишна индикативна програма за дейността на РСР на СЦР през 2015 г., ще бъдат определени представители на РСР на СЦР в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и оперативните програми за периода 2014 – 2020 г. и в Националния експертен съвет за изменения по климата, ще бъде представен отчет за напредъка в разработването на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2014 – 2020 г. и на последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на СЦР за периода 2007 – 2013 г., както и оперативната програма, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, който е нов инструмент за сближаване за периода 2014 – 2020 г.Към началото на страницата