Областната преброителна комисия проведе първото си заседание

16.06.2020

 

През 2021 г. ще се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, което ще е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване у нас и ще бъде част от предвидените преброявания на населенията в ЕС.

Националният статистически институт (НСИ) и Централната комисия по преброяването (ЦКП), съвместно с областните управители и кметовете на общините организират преброяването на населението и жилищния фонд, като органите, които осъществяват преброяването, са: Националният статистически институт, Централната комисия по преброяването, териториалните статистически бюра, областните и общинските преброителни комисии.

По този повод днес, 16.06.2020 г., в Областна администрация Разград се проведе първото заседание на временната Областна преброителна комисия за  организиране на преброяването на населението и жилищния фонд на територията на област Разград през 2021 г.

Заседанието беше открито от Областния управител Гюнай Хюсмен, който пожела успешна работа на комисията и изрази увереност, че тази отговорна работа ще бъде извършена качествено и в срок. Той призова в преброяването да участват всички жители на областта, защото то се провежда във всички европейски страни и дава изчерпателна информация както за броя, структурата и състава на населението, така и за броя и вида на домакинствата, за сградния и жилищния фонд, като резултатите се използват до следващото преброяване, което ще се проведе след 10 години.

Областната преброителна комисия, която се състои от представители на отдел „Статистически изследвания“ и ТЗ „ГРАО“, на ОД МВР – Разград, както и от представители на Областна администрация Разград, и на общините Разград, Исперих и Кубрат, се председателства от заместник областния управител Евгени Драганов, който води дейността й, в съответствие с Правилник за дейността.

По време на заседанието членовете на комисията приеха правилник за цялостната дейност на комисията, както и организационен план по подготовката и провеждането на преброяването на населението, с подробен график по дейности и дати.

Според организационния план, до 20 юни ще се проведат заседания на общинските преброителни комисии. До 26 юни предстои набиране на 30 регистратори, необходими за областта, които ще бъдат обучени от 6 до 10 юли и след това ще проведат обхода за регистрация, който е в периода от юли до 15 септември.

От 15 септември до 30 октомври ще се избират преброителите и контрольорите, а обученията им ще се проведат в началото на 2021 г.

Бяха обсъдени цялата организация за работа с общинските преброителни комисии, евентуалните проблеми, както и подготовката и провеждането на Предварителния обход - изготвяне на преброителни списъци с адреси на сградите, входовете им и жилищните единици обект на преброяването, събиране на географски координати и използването им за георефериране на всички адреси. За целта ще бъдат извършени подготвителни методологични дейности, обучение на лицата, които ще извършат обхода и работа на терен и контрол.

Секретарят на комисията Даниела Данаилова информира, че в периода на преброяването ще се проведат и две контролни изследвания със служители на НСИ – за обхват и за точност на регистрацията.

По време на заседанието се изясни, че през 2021 г. броенето ще се проведе на два етапа – чрез онлайн преброителна карта от 0.00 часа на 22 януари 2021 г. до 24.00 часа на 31 януари 2021 година и чрез посещенията на отделните домакинства от преброители от 8.00 часа на 1 февруари 2021 г. до 20.00 часа на 15 февруари 2021 година. Но анкетьорите няма да пишат върху хартия отговорите, а на мобилно приложение. „При посещение анкетьорите ще записват данните директно върху мобилно устройство чрез приложение, разработено от НСИ, а отговорите ще се криптират и изпращат директно в институцията. Така ще се ограничи злоупотребата с данни на гражданите“, коментира още г-жа Данаилова.

„Данните от преброяването се отнасят към определен момент, но резултатите получени от него се използват до следващото преброяване“, обясни още председателят на Областната преброителна комисия Евгени Драганов.

 Към началото на страницата