Областният управител на Разград обсъди с представители на ръководството на Българската стопанска камара възможности за стимулиране на икономическото развитие в областта

19.10.2014

Областният управител на Разград проведе работна среща с представители на ръководството на Българска стопанска камара. По време на деловата дискусия с Петър Денев – главен секретар на БСК,  д-р инж. Кирил Желязков – главен директор в БСК, Атанас Бойков  – главен експерт в БСК, както и Цветанка Цонева – изпълнителен директор на СК Разград бяха коментирани възможностите за стимулиране на икономическото развитие на област Разград. Акцент бе поставен на  привличането на инвестиции. Очертани бяха механизми за засилване активността на фирмите от областта при кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните програми, финансирани от Европейския съюз.Към началото на страницата