Областният управител Гюнай Хюсмен отново предложи решение за проблема с качеството на атмосферния въздух в град Разград

18.08.2020

Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен взе участие проведената на 17 август 2020 г.в бистро „Зайо Байо“  среща-дискусия на тема „Качеството на въздуха в Разград. Мерки за подобряването му.“.

Събитието беше организирано от Община Разград, по инициатива на групата общински съветници от Земеделски народен съюз във връзка със зачестилите сигнали от граждани за неприятни миризми и замърсяване на въздуха.

Участие в дискусията взеха кметът на община Разград Денчо Бояджиев, Христо Миланов – началник на отдел в Регионална инспекция за опазване на околната среда – Русе, Кремена Тихолова – главен секретар на Областна дирекция „Земеделие“ Разград, инж. Стоян Иванов – управител на Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД,  Теменуга Газдова – изпълнителен директор на „Биовет“ АД – клон Разград, Светлозар Караджов – член на борда на директорите на „АДМ Разград“ ЕАД, Маломир Власов – представител на Сдружението на зърнопроизводителите в Лудогорието, общински съветници, представители на неправителствения сектор и граждани. Регионална здравна инспекция изпрати писмено становище.

Водещ на срещата беше кметът на община Разград.

Гражданите изразиха притесненията си от неприятните миризми в града през последните дни, особено през малките часове през нощта и за нерешения с години проблем и отправиха редица въпроси към отговорните институции, като основните от тях бяха кой химичен елемент е причина за неприятните миризми в град Разград, кой е източникът на замърсяването на атмосферния въздух в града, опасно ли е замърсяването за здравето на гражданите, как може да бъде решен проблема.

Недим Тахиров от Община Разград посочи данни от справка от протоколи от изпитване на атмосферния въздух в град Разград чрез мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория Плевен чрез РИОСВ – Русе, като информира, че през последните години ежегодно има дни с превишени норми на сероводород. Той допълни, че в момента също се извършват измервания от мобилната автоматична станция, разположена до сградата на община Разград, като резултатите от тях ще са готови следващата седмица.

Г-жа Теменуга Газдова – изпълнителен директор на „Биовет“ АД – клон Разград изрази мнение, че не е справедливо, представляваната от нея фирма да е обект на постоянни недоказани обвинения и несправедливи квалификации. Според нея няма как 24-часовия работен процес да бъде прекъсван и ръчно някой да извършва действия, с които да предизвиква замърсяване. Тя съобщи че в завода работят около 800 работници. Дружеството е направило над 200 млн. лева инвестиции в предприятието си в град Разград и над 25 милиона инвестиции в съоръжения за опазване на околната среда, вкл. за изграждане на физико-химично стъпало в пречиствателната станция на предприятието. С разширяването на производството ще бъдат разкрити още 100 работни места. Ще бъде разширена и пречиствателната станция. Изпълнителният директор на Биовет“ АД – клон Разград заяви, че големите фирми са много по-проверявани и регулирани от малките.

Представителят на РИОСВ Русе посочи, че наличието на сероводород може да е резултат от гнилостни процеси и че в града няма производства, при които да се отделя сероводород.

В дискусията се включиха общински съветници и представители на компетентните институции.

Поставен беше и проблемът с пропуснатите възможности за реализиране на проект по Оперативна програма „ Околна среда“ за обновяване и модернизиране на изградената през 1981 г. и вече твърде остаряла и амортизирана Пречиствателната станция за отпадни води в град Разград, поради липсата на консолидация на В и К сектора в област Разград.

Областният управител припомни, че още през септември, 2019 г. по молба на Общински съвет Разград и поради зачестили сигнали от граждани в град Разград за неприятни миризми и изразени опасения за замърсяване на въздуха, е предприел незабавни действия за решаване на проблема, като е назначил Експертна комисия за избор на система за мониторинг на атмосферния въздух в град Разград с участието на представители на Областна администрация Разград, РИОСВ – Русе, Община Разград, Общински съвет Разград, „Амилум-България“ ЕАД, „Биовет“ АД, „Балканфарма“ АД и „Пилко“ ЕООД. За няколко месеца Експертната комисия извърши редица проучвания, консултации и анализи и предложи работещо техническо решение за изграждане на система за постоянен мониторинг на качеството на атмосферния въздух в град Разград. Системата позволява бързо установяване на моментите, в който въздухът е замърсен и  информиране на гражданите и отговорните служби в случай на установяване на замърсяване с химични агенти за изпращане на мобилна станция за по-задълбочени анализи.

Освен това Областния управител получи съгласието на трите големи фирми,  от град Разград – „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД, „Балканфарма“ АД и „Пилко“ ЕООД да осигурят финансиране с по 5 000 лева (общо 15 000 лева) на закупуването на система за мониторинг на атмосферния въздух в град Разград.

През 2018 г. Областният управител изпрати изготвеното от Експертна комисия  становище до Кмета на община Разград и до Председателя на Общински съвет Разград, като им предложи да внесат предложение до Общински съвет Разград за приемане на решение за внедряване на Система за мониторинг на атмосферния въздух в град Разград. Предложението стигна само до обсъждане в съответните постоянни комисии, като не бе внесена докладна записка за обсъждане в Общински съвет Разград.

През 2019 г. Областният управител осигури безвъзмездно двумесечното тестово непрекъснато измерване на качеството на въздуха в град Разград с техника от „А1 България“ ЕАД. Базовата автоматична измервателна  станция Smart Sense (беше монтирана в ДГ № 6 „Шестте ястребинчета“ на адрес гр. Разград, ЖК „Лудогорие",  ул. „Камчия” № 1  следеше чрез електромагнитни сензори следните параметри: азотен диоксид, въглероден окис, серен диоксид, озон, сероводород, фини прахови частици. Данните от измерванията се предаваха в реално време до компютри в Община Разград, Областна администрация Разград, РИОСВ Русе и до фирмите, участващи в Експертната комисия: „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД, „Балканфарма“ АД и „Пилко“ ЕООД. Община Разград публикуваше ежедневно данните от измерванията.

Бившият кмет на община Разград д-р Валентин Василев посочи, че с такъв тип техника мониторингът има само регистрационна и информативна, а не арбитражна цел. Според него за да има ефект градът трябва да се районира и да се поставят десетки мобилни измервателни станции, в противен случай не би имало полза.

Г-н Хюсмен призова към диалог и постигане на разумен баланс между индустриалното развитие и осигуряването на работни места на региона и взискателността към условията на живот в град Разград. Той заяви, че ще продължи да работи за прилагане на практика на предложеното от него техническо решение за постоянно измерване качеството на въздуха в град Разград и ако се установи, че констатираните неприятни миризми са опасни за здравето на хората, то тогава ще бъде безкомпромисен в стремежа си за решаване на проблема.

Областният управител обобщи, че сътрудничеството на регионалните и местни власти, бизнеса и гражданското общество е пътят за решаване на актуалните проблеми и за подобряване условията на живот на жителите на област Разград.

Кметът на община Разград информира присъстващите, че е след разговор с Областния управител е решил да насрочи за понеделник 24 август 2020 г. работна среща с доставчик на специализирано оборудване, за да се запознае с техническите му параметри и да го представи в съответните постоянни комисии на Общински съвет Разград.

Временният председател на ОбС Разград Калоян Монев съобщи, че за идния понеделник – 24 август, по искане на групите съветници на ПП ГЕРБ и ДПС е насрочено извънредно заседание на Общински съвет Разград за обсъждане на мерки за решаване проблема със замърсения въздух.


ГалерияКъм началото на страницата