Работна среща по проект

27.10.2014

На 27 и 28.10.2014 г. в Дом на науката и техниката, гр. Разград се провежда двудневна работна среща, на тема: „Създаване на база за стратегическото икономическо планиране в окръг Гюргево, Румъния и област Разград, България“.

Събитието е в рамките на проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево”, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., изпълняван от Областна администрация-Разград в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград.

Домакин на събитието е Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград, а участници – представители на всички целеви групи по проекта – местни и регионални власти, микро, малки и средни предприятия и земеделски производители, структури, работещи в подкрепа на бизнеса, както и целият екип на партньора по проекта от Румъния.

Встъпителни приветствия отправиха Александру Епанджак – Президент на Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Симеон Захариев – Председател на Регионална търговско-промишлена и земеделска камара- Разград.

Кратко представяне на постигнатите до момента резултати и предстоящите дейности по проекта направи Светлин Симеонов – ръководител на проекта

По време на работната среща екперти от избраната с обществена поръчка по проекта фирма „Велдер консулт” – София, представиха разработените от тях „Анализ на актуалния икономически климат и бизнес контакти в област Разград и окръг Гюргево” и „Анализ на действащата правна рамка и на административните изисквания за правене на бизнес в България и Румъния”, както и резултатите от извършено сред над 100 фирми от област Разград и окръг Гюргево проучване за тяхната оценка на бизнес средата в двата региона.

Последва представяне на резултатите от работата на терен при разработване на анализите и дискусия относно бъдещото икономическо и бизнес развитие на област Разград и окръг Гюргево

На втория ден на събитието участниците ще имат възможност да предложат свои идеи и препоръки за разработваните по проекта „Обща маркетингова стратегия на област Разград и окръг Гюргево” и „Стратегия за бизнес развитие на област Разград и окръг Гюргево”.Към началото на страницата