Областната комисия по заетост одобри внесените проекти

29.10.2014

На свое заседание в Областна администрация – Разград на вниманието на членовете на Областната комисия по заетост бяха представени, обсъдени и одобрени Регионални програми за заетост предложени от общини на територията на област Разград, за включване в Националния план за действие по заетостта /НПДЗ/ през 2015 г. Те са както следва:

 

Община Разград

Регионална програма за заетост „В подкрепа на пенсионера” :

- обща стойност – 140 000 лв.;

- целева група – регистрирани безработни лица над 50-годишна възраст; неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица;

- брой работни места предвиждани по проекта – 22;

- продължителност на заетостта – 12 месеца.

 

Община Исперих

Регионална програма за заетост „Поддръжка на детски градини и училища на територията на община Исперих”:

- обща стойност – 304 997,30 лв., като от тях  5300 лв. - съфинансиране;

- целева група – безработни младежи до 29 год. с подгрупа до 25 г. младежи,  които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст;

- брой работни места предвиждани по проекта – 70;

- продължителност на заетостта – 9 месеца.

 

Община Самуил

Регионална програма за заетост „Екопатрули”:

- обща стойност – 132 572,70 лв.;

- целева група – безработни лица над 50 години; безработни с ниска и нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности;

- брой работни места предвиждани по проекта – 30;

- продължителност на заетостта – 9 месеца.

 

Община Цар Калоян

Регионална програма за заетост „В подкрепа на пенсионера”:

- обща стойност – 62 800,00 лв., като от тях 2000 лв. - съфинансиране;

- целева група – безработни  лица над 50 години, продължително безработни лица;

- брой работни места предвиждани по проекта – 20;

- продължителност на заетостта – 8 месеца.

 

Община Кубрат

Регионална програма за заетост „Поддържане на спортни терени-стадиони и зелени площи”:

- обща стойност – 38 900 лв., като от тях 5000 лв. - съфинансиране;

- целева група – безработни младежи до 29-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности;

- брой работни места предвиждани по проекта – 12;

- продължителност на заетостта – 6 месеца.

 

Община Завет

Регионална програма за заетост „Поддържане стадиони и зелени площи”:

- обща стойност – 38 400 лв., като от тях 4200 лв. - съфинансиране;

- целева група – безработни младежи до 29-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование;

- брой работни места предвиждани по проекта – 15;

- продължителност на заетостта – 6 месеца.

 

 

Община Лозница

Регионална програма за заетост „Поддръжка на детски и спортни площадки”

- обща стойност – 145 800 лв.;

- целева група – безработни лица над 50-годишна възраст; лица извън работната сила, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица;

- брой работни места предвиждани по проекта – 27;

- продължителност на заетостта – 12 месеца.

 

Регионална програма за заетост на „Тракция” АД – с. Самуил, общ. Самуил

- обща стойност – 51 240 лв., като от тях 24 930 лв. - съфинансиране;

- целева група – безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности;

- брой работни места предвиждани по проекта – 10;

- продължителност на заетостта – 6 месеца.

 

Представителите от БТ в Русе коментираха, че проектите ще бъдат представени на комисията, която ще бъде определена от МТСП. Тя ще има отговорната задача да ги класира и оцени по зададени критерии – наличие на социален ефект; съобразеност с местните приоритети и равнището на безработица в региона, както и финансовото съучастие на инициатора на проекта.Към началото на страницата